Hinnasto ja liittymisohjeet

Hinnat

Käyttömaksut
-vesi 3,35 €/m3
-jätevesi 3,84 €/m3
-perusmaksu, jolla katetaan huolto- ja hallintokuluja, 186 €

Hinnat sisältävät alv 24 %

Liittymän hinnat
Liittymämaksu 12 000,00 €
Osuusmaksu 100,00 €

Muuta
Käyttömaksut laskutetaan kaksi kertaa vuodessa, toukokuussa arviolaskuna ja marraskuussa vesimittarin lukemisen perusteella.
Perusmaksu laskutetaan kahdessa osassa molempien laskujen yhteydessä.
Liittymämaksulla vesiosuuskunta rakentaa toiminta-alueella vesijohdon 2 metrin etäisyydelle rakennuksen seinästä ja viemärin pumppaamoineen. Viettoviemäri rakennuksesta pumpaamolle rakennetaan sopimuksen mukaan kiinteistön verkostoon liittämisen yhteydessä. Vesimittarin maksaa osuuskunta.

Liittyminen vesiosuuskuntaan

Vesisosuuskunnan toiminta-alueella olevalla kiinteistöllä on mahdollista liittyä vesihuoltolaitoksen verkkoon. Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenyys alkaa kun hakemus on hyväksytty.
Hallitus tekee liittyjän kanssa kirjallisen sopimuksen liittymisestä osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon.

Kiinteistön omistajanvaihdos

Kiinteistön omistajavaihdoksen yhteydessä on osapuolten selvitettävä kiinteistöä koskevat vesiosuuskuntaan liittyvät velvoitteet, kuten liittymäsopimus, maankäyttösopimus ja maksusuunnitelma.
Kiinteistön omistajavaihdoksen yhteydessä vanhan ja uuden omistajan on sovittava kiinteistön vesi- ja jätevesiliittymän hintojen loppumaksujärjestelyistä sekä osuuskunnan jäsenyyden siirtymisestä tai lakkaamisesta. Kun kiinteistö, jossa on sopimuksen mukainen vesi- ja viemäriliittymä, myydään uudelle omistajalle, tulee kauppakirjaan merkitä siirtyykö liittymä vastuineen uudelle omistajalle.
Hallituksen kokous vahvistaa jäsenyysmuutokset.
Vesiosuuskunnan sääntöjen 20§ käsittelee osuuden siirtoa ja siirron saajan oikeuksia

 

HINNASTO

Tärkeää tietoa rakentajalle ja osakkaillemme.

Lue lisää

VEDEN LAATU

Valvomme veden laatua jatkuvasti.

HÄIRIÖTIEDOTUKSET

Jos veden jakelussa tulee häiriöitä, ilmoita niistä heti meille.