Historiaa

Ruokoentien vesiosuuskunnan perustava kokous pidettiin Keljon Nuorisoseura ry:n Tapiolassa 25.8.2003. Vesiosuuskunta perustettiin vesi- ja viemäriverkoston aikaansaamiseksi Ruokomäentien asukkaille. Tämän mahdollisti Jyväskylän kaupungin kunnallistekniikan ulottaminen Keljon moottoritien länsipuolelle. verkosto on rakennettu erillisenä kokonaisuutena, joka suunnitteluvaiheessa ei liittynyt mihinkään suurempaan kokonaisuuteen. Rajahongan alueella oli vireillä n. 25 liittyjän hanke, jonka liittyminen Ruokomäentien vesiosuuskunnan verkostoon on mahdollista.

Tavoitteena oli järjestää Ruokomäentien vesiosuuskunnan alueen asukkaiden järjestäytynyt vesi- ja jätevesihuolto kohtuullisilla kustannuksilla ottaen huomioon uusi lainsäädäntö ja sen haja-asutusalueiden asumiselle asettamat uudet vaatimukset.

Ajatus osuuskunnasta syntyi tiekunnan kokouksessa keväällä 2003. Asiasta järjestettiin tiedotustilaisuus. Paikalla olleet valitsivat kolmijäsenisen toimikunnan asiaa eteenpäin viemään. Osakaskunnan perustava kokous pidettiin 25.8.2003. Osakaskunta rekisteröityi 3.11.2003.
Insinööritoimisto MVT Oy laati yleissuunnitelman. Hanke laajeni Rannakyläntien varteen. Sama suunnittelija laati 16.4.2004 valmistuneen rakentamissuunnitelman. Verkoston rakentamistyö aloitettiin 18.5.2004 ja päättyi 1.9.2004 verkoston osalta ja 24.9.2004 paineenkorotusaseman valmistumisella.
Rakentaminen pysyi sateisesta kesästä huolimatta hyvin suunnitellussa aikataulussa.
Hankkeen urakoitsijaksi valittiin Reivilän Maansiirtopalvelu Oy. Pumppaamot toimitti Lining Oy. Putkien toimittaja oli Pipelife Finland Oy ja tukkuliikkeenä toimi Ahlsell Oy. Edellä mainituista järjestettiin tarjouskilpailu. Onninen Oy toimitti paineenkorotusaseman sekä toimi ”puuttuvien tarvikkeiden” toimittajana.

Ongelmiakin hankkeen toteuttamisessa ilmeni. Pahin ongelma rakentamisen aikana oli rakentamissuunnitelman epätarkkuus. Suunnitelman maastotyöt oli tehty talvella paksun lumen aikana. Suunnitelmaa jouduttiin muuttamaan useassa kohdassa, koska rakentaminen suunnitellulla tavalla todettiin kalliiksi ja joskus jopa mahdottomaksi. Paikallisneuvotteluilla maanomistajien, urakoitsijan, suunnittelijan ja osuuskunnan edustajien kesken saavutettiin useasti kohtuullinen lopputulos. Suunnitelmasta poikettiin myös urakoitsijan ehdotuksesta sekä osakkaiden vaatimuksesta.
Toinen ongelma rakentamisvaiheessa olivat tarkat maanomistajat, joiden toivomuksia yritettiin mahdollisuuksien mukaan noudattaa.

Verkoston toteutuneet rakentamiskustannukset olivat n. 376 800 €.
Muuramen kunnan ja Keski-Suomen ympäristökeskuksen avustukset ovat 141 653 €, pankkilaina 200 000 €, osuusmaksut ja liittymismaksut ovat yhteensä 37 050 € eli yhteensä 378 703 €.
Yleissuunnitelman kokonaiskustannusarvio oli 283 000 €. Rakentamissuunnitelman valmistumisen jälkeen kustannusarvio oli 328 000 €. Kesällä rakentamisen loppupuolella kustannuksia oli kertynyt arvioitua enemmän ja hallitus varautui 350 000 €:n lopullisiin kustannuksiin. Lopulliset kustannukset olivat hankkeen valmistuttua n. 370 000.
Kustannusten nousun syitä on monia. Esisuunnitelman kustannusarvio oli aivan liian varovainen. Rakentamisen yhteydessä suunnitelman muuttaminen yleensä aiheutti lisäkustannuksia. Verkostoon rakennettiin 4 kpl ylimääräisiä pumppaamoita. Paineen korotusaseman rakentaminen varmistui rakentamisen loppuvaiheessa ja lisäkustannus oli n. 10 000 €. Soran ja murskeen hinta ja menekki olivat arvioitu alakanttiin. Sateinen kesä aiheutti lisäkustannuksia.
Hankkeen valvonta suoritettiin osakaskunnan palkkaaman ”yleismiehen” toimesta.

Verkoston rakentamiskustannuksia lisäsivät myös ensimmäisenä talvena rakentamisen jälkeen ilmennyt putkitukos. Tukoksen aukaisemiskustannukset 2600 € ja yksisuuntaventtiilikaivon rakentamisen kustannukset 1300 € sisältyvät kokonaiskustannusten määrään.
Hallitus on päättänyt rakentamisen jälkeen liittyville uusille osakkaille liittymismaksuksi 7 000 € vuoden 2005 aikana. Osuusmaksu on 100 €.

Rakennushankkeen tuloksena on sen toiminta-alueelle rakennettu nykyisen lainsäädännön mukaiset vaatimukset täyttävä vesi- ja viemärijärjestelmä
Osuuskuntaan liittyi 34 pysyvää asuntoa, yksi loma-asunto sekä neljä varausta, joille rakennettiin valmis liittymä (kylmä kaivo) eli yhteensä 39 osakasta. Heinäkuussa 2005 liitettiin verkostoon ensimmäinen uusi liittyjä. Myöhempiä liityjiä on ollut n. 1 kpl/v.

Osuusmaksu on osakkaalle 100 €, liittymismaksu 600 €. Osuuskunnalla on pankkilainaa 200 000 €, josta on osa osakkaista maksanut osuutensa kokonaisuudessaan.
Käyttömaksut: vesi 0.95 €/m3 +AVL22%= 1.159 €/m3
jätevesi 1.35 €/m3 +ALV22%= 1.647 €/m3
yhteensä 2.806 €/m3
perusmaksu 40 € +ALV22% = 48.80 €

Kustannukset liittyjää kohti ovat yhteensä n. 9500 €.

Verkostoa rakennettiin:

Vesijohtoa, 90 mm 2470 m
63 mm 4975 m
40 mm 2290 m

Viemäriä 90 mm 2430 m
75 mm 6500 m

Viettoviemäriä 160 m 231 m
110 m 1554 m

Verkoston putkipituus on lisääntynyt uusian osakkaiden liitosyhteyksien myötä.

Paineenkorotusasema, kaksi linjapumppaamoa, 4 välipumppaamoa ja 27 kiinteistöpumppaamoa.

Verkostoon on varsinaisen rakentamisvaiheen jälkeen liitetty yhteensä kahdeksan kpl uusia osakkaita eli nyt v. 2016 osakkaita on 47 kpl.

Ruokomäen vesiosuuskunnan ja Jyväskylän kaupungin vesilaitoksen kesken laadittiin sopimus 11.6.2004 veden toimittamisesta ja jäteveden vastaanottamisesta osuuskuntaan liittyneiltä osakkailta. Sopimuksessa sovittiin, että vesilaitos antaa toimittamastaan vedestä 50 %:n ja jätevedestä 60 %:n alennuksen kulloinkin voimassa olevasta vesilaitoksen taksan mukaisesta hinnasta. Jyväskylän kaupungin vesilaitos on myöhemmin liitetty kaupungin omistaman energiayhtiön Jyväskylän Energia Oy:n omistukseen. Jyväskylän Energia Oy on luopunut edellä olevista sopimuksen mukaisista alennuksista lyhyen siirtymäkauden jälkeen ja vesiaouuskunta maksaa hinnaston mukaisen yksikköhinnan vedestä ja jätevedestä. Tämän johdosta osuuskunta on joutunut nostamaan osakkailta perittäviä veden ja jäteveden hintaa samoinkuin perusmaksua useaan otteeseen.

Osuuskunna toiminta-alueen on vahvistanut Muuramen kunta ja se käsittää 100 m leveän alueen vesi- ja viemärilinjan molemmin puolin. Nyt on vireillä toiminta-alueen vahvistaminen alueellisena numeriselle kartalle merkittynä alueensa Muuramen kunnan ja Jyväskylän kaupungin alueella.

Ruokomäentien vesiosuuskunta

Hallituksen puheenjohtaja Jouko Harjula

 

 

HINNASTO

Tärkeää tietoa rakentajalle ja osakkaillemme.

Lue lisää

VEDEN LAATU

Valvomme veden laatua jatkuvasti.

HÄIRIÖTIEDOTUKSET

Jos veden jakelussa tulee häiriöitä, ilmoita niistä heti meille.